Beyond the market : designing nonmarket accounts for the United States

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Katharine G Abraham, Christopher D Mackie

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 0309093198

ISBN-10: 0309545927

Ký hiệu phân loại: 339.373 Macroeconomics and related topics

Thông tin xuất bản: Washington, DC : National Academies Press, 2005

Mô tả vật lý: xii, 209 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 96909

Includes bibliographical references (p. 179-194) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH