Human resources management in the hospitality industry : an introductory guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: M. J Boella, Vincent H Eade, Steven Goss-Turner

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 0750666366

Ký hiệu phân loại: 647.94068 Specific kinds of public households and institutions

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier/Butterworth Heinemann, 2005

Mô tả vật lý: 363 p. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 96926

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH