Governance of teaching hospitals : turmoil at Penn and Hopkins
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: -,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0801874203

Ký hiệu phân loại: 362.1 Physical illness

Thông tin xuất bản: Baltimore :Johns Hopkins University Press, 2004,

Mô tả vật lý: x, 356 p. : , ports. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Kelley, William N., -- 1939-; Johns Hopkins University. -- School of Medicine.; University of Pennsylvania. -- School of Medicine.; Johns Hopkins University. -- School of Medicine.; University of Pennsylvania. -- School of Medicine.; Teaching hospitals -- Maryland ; Baltimore ; Administration.; Teaching hospitals -- Pennsylvania ; Philadelphia ; Administration.; Hospitals, Teaching -- organization & administration.; Schools, Medical -- organization & administration.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH