Does your marketing sell? : the secret of effective marketing communications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ian Moore

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 1857883500

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: London ; Boston : Nicholas Brealey Pub., 2005

Mô tả vật lý: 278 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 96935

Includes bibliographical references and index.


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH