Be a recruiting superstar : the fast track to network marketing millions

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mary Christensen

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 0814401635

ISBN-13: 978-0814401637

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: New York : American Management Association, 2008

Mô tả vật lý: x, 212 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 96955


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH