Leo Laporte's PC help desk
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Leo Laporte, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0789733943

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN :Que Pub., 2006,

Mô tả vật lý: 743 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

ID: 9703
1. Microcomputers
  - Maintenance and repair ; Amateurs' manuals.1. Microcomputers
  - Maintenance and repair
2. Amateurs' manuals.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH