Eco-efficient construction and building materials
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0857298917


Thông tin xuất bản: London ; New York :Springer, 2011,

Mô tả vật lý: viii, 247 p. : , ill., maps ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Building materials.-- Sustainable construction.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH