Stability theory of switched dynamical systems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: S. S Ge, Zhendong Sun

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0857292552

ISBN-13: 978-0857292551

ISBN-13: 978-0857292568

Ký hiệu phân loại: 620.1 Engineering mechanics and materials

Thông tin xuất bản: London ; New York : Springer, 2011

Mô tả vật lý: xix, 253 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 97120

Includes bibliographical references (p. 239-249) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH