Habitat for Humanity how to build a house

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Larry Haun, Vincent Laurence, Tim Snyder

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1561589675

ISBN-13: 978-1561589678

Ký hiệu phân loại: 690 Buildings

Thông tin xuất bản: Newtown, CT : Taunton Press, 2008

Mô tả vật lý: 282 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 97199

A complete, step-by-step guide to building a house, from the world's leading authority on community homebuilding.
Includes bibliographical references (p. 279) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH