Twitter for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0470479914 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 302.30285

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN :Wiley Pub., Inc., 2009., 1st ed.

Mô tả vật lý: p. cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn