Medical complications in physical medicine and rehabilitation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1936287412

Ký hiệu phân loại: 617.103

Thông tin xuất bản: New York :Demos Medical, [2015],

Mô tả vật lý: ix, 294 p. : , illustrations ; , 23 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Pathologic Processes ; Wounds and Injuries ; complications; rehabilitation; Physical and Rehabilitation Medicine ; methods;

DÃY KỆ
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH