Autism and representation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mark Osteen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 020393508X

ISBN-10: 0415956447

ISBN-13: 978-0415956444

Ký hiệu phân loại: 362.196 Social welfare problems and services

Thông tin xuất bản: New York : Routledge, 2007

Mô tả vật lý: 313 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 97277

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH