Microbiology and immunology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9780781789127

Ký hiệu phân loại: 616.9

Thông tin xuất bản: Philadelphia :Lippincott Williams & Wilkins, c2010., 5th ed.

Mô tả vật lý: p. ;

Ngôn ngữ:

Môn học:


Immunology ; Medical microbiology ; Examinations, questions, etc.; Outlines, syllabi, etc.; Microbiological Phenomena ; Examination Questions.; Immune System Phenomena ;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn