Encyclopedia of muscle exercises elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Is Arechabala, Ósc Morǹ

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1841268380

ISBN-13: 978-1841268385

Ký hiệu phân loại: 613.713 Weight lifting

Thông tin xuất bản: Maidenhead, [England] : Meyer & Meyer Sport (UK) , 2012

Mô tả vật lý: 1 online resource :

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 97288

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH