Asthma, health, and society : a public health perspective

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Andrew Harver, Harry Kotses

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0387782842

ISBN-10: 0387782850

ISBN-13: 978-0387782843

ISBN-13: 978-0387782850

Ký hiệu phân loại: 362.196238 Physical illness

Thông tin xuất bản: New York : Springer, 2010

Mô tả vật lý: xii, 350 p. : , ill. ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 97354

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH