Child soldiers :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0230241964 (hardback)

Ký hiệu phân loại: 355.3

Thông tin xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York :Palgrave Macmillan, 2011,

Mô tả vật lý: xxi, 325 p. : , ill., maps ; , 23 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Child soldi; Children and; Child soldiers ; Rehabilitat;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn