The Mac mini Guidebook A practical, hands-on book for everyoneincluding Windows usersmoving to Apple's compact computer
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: David Coursey, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0321357469

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Berkeley, CA :Peachpit Press, 2005,

Mô tả vật lý: 272 tr. ;

Ngôn ngữ:


Minicomputers.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH