Secrets of Podcasting : Audio Blogging for the Masses
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0321369297

Ký hiệu phân loại: 004.678 Internet (World Wide Web)

Thông tin xuất bản: Berkeley, CA :Peachpit Press, 2005,

Mô tả vật lý: 224 tr. ;

Ngôn ngữ:

ID: 9739
1. Sound
  - Recording and reproducing.; Webcasting
  - Handbooks
     manuals
     etc.1. Sound
  - Recording and reproducing.
2. Webcasting
  - Handbooks
     manuals
     etc.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH