Developing and Hosting Applications on the Cloud [ressource électronique

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Al Amies

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 004.6782 Interfacing and communications

Thông tin xuất bản: [S.l.] : IBM Press, 2012

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 97456

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH