QuickBooks 2010 for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0470505354


Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Chichester :Wiley Publishing ; John Wiley [distributor], 2010,

Mô tả vật lý: xiv, 390 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


QuickBooks.-- Small business -- Accounting ; Computer programs.; Small business -- Finance ; Computer programs.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH