AdWords for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9780470152522 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 658.8720285536

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :Wiley, c2007.,

Mô tả vật lý: xiv, 394 p. :, ill. ;, 23 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Presents strategies for writing a successful Internet marketing campaign using Google AdWords.

Internet marketing.,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn