InDesign CS3 for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: by Galen Gruman, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780470118658

Ký hiệu phân loại: 686.2 Printing

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :Wiley Pub., Inc., 2007,

Mô tả vật lý: xviii, 414 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Adobe InDesign (Electronic resource)-- Desktop publishing. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH