The beauty of the primitive : shamanism and the Western imagination

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Andrei A Znamenski

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0195172310

ISBN: 9780195172317 (alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 201 Religious mythology, general classes of religion, interreligious relations and attitudes, social theology [all formerly 291.1]

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2007.

Mô tả vật lý: xv, 434 p. : , ill., map ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 97678

Includes bibliographical references (p. [371]-423) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH