Schaum's outline of 3,000 solved problems in calculus elektronisk ressurs
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Elliott Mendelson,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  007170261x


Thông tin xuất bản: New York :Schaum , 1988,

Mô tả vật lý: [v], 455 s. : , ill

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH