Automobile mechanical and electrical systems elektronisk ressurs
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Tom Denton,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780080969466

Ký hiệu phân loại: 629.2 Motor land vehicles, cycles

Thông tin xuất bản: Oxford [England] :Elsevier , 2011,

Mô tả vật lý: xiv, 512 s. : , col. ill

Ngôn ngữ:


Automobiles . -- Motors . ; Electric equipment . ; Maintenance and repair

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH