A companion to British art : 1600 to the present

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dana Arnold, David Peters Corbett

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1405136297

Ký hiệu phân loại: 709.41 Historical, geographic, persons treatment of fine and decorative arts

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, UK : Wiley-Blackwell, 2013

Mô tả vật lý: xviii, 570 pages : , illustrations ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 97809

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH