Human evolutionary genetics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9780815341482

Ký hiệu phân loại: 599.93

Thông tin xuất bản: New York :Garland Science, c2013., 2nd ed.

Mô tả vật lý: p. ;

Ngôn ngữ:

Môn học:


"Now in full color, this new edition of Human evolutionary genetics has been brought up-to-date with the many advances and discoveries made since the publication of the highly regarded first edition. The focus of the book is human genetic diversity: the mechanisms that generate it, how we study it, its implications in evolution, and its implications today. It will be an invaluable resource for anyone studying human evolution, genetic variation, population genetics, and biological anthropology"--Provided by publisher.

Evolution, Molecular.; Adaptation, Biological.; Anthropology, Physical.; Genetic Variation.; Genome, Human.;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn