Giáo dục và nổi nhớ.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 370.597

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Trẻ, 1999, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 215 tr. ; , 20 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


Giáo dục,

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 0
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn