An introduction to medicinal chemistry

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Graham L Patrick

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0199697397

Ký hiệu phân loại: 615.1 Drugs (Materia medica)

Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2013

Mô tả vật lý: xxiii, 789 pages : , illustrations (some color) ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 97930

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH