Calculus : early transcendentals.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  9780470183458

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :John Wiley & Sons, 2009, 9th ed. /

Mô tả vật lý: xx, 1168, 97, 26 p. : , ill. (some col.) ; , 27 cm.

Ngôn ngữ:


Calculus -- Textbooks.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH