The mammoth book of tasteless jokes

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: E. Henr Thripshaw

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1849010552

ISBN-13: 978-1849010559

Ký hiệu phân loại: 828.02 English miscellaneous writings

Thông tin xuất bản: London : Constable & Robinson Ltd, 2010

Mô tả vật lý: xiii, 574 p. ; , 20 c

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 98011

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH