Xây dựng mối quan hệ giữa chỉ số ô nhiễm nước tổng hợp (WPI) và chỉ thị kinh tế-xã hội, đề xuất giải pháp quản lý môi trường nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 5

Tác giả: Chế Đình Lý, Sao Mai Đinh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 333.91 Water and lands adjoining bodies of water

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2013

Mô tả vật lý: 95tr. ; , 29cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 98035

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH