Quản trị hạn mức tín dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất khẩu cà phê của ngân hàng TMCP phát triển Tp.Hồ Chí Minh (HD Bank)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 332.7

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2013,

Mô tả vật lý: 92tr. ; , 29cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


;

DÃY KỆ
08A
Thư viện AB
3D
*Ký hiệu xếp giá:  332.700
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn