Instant messaging in Java : the Jabber protocols
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Iain Shigeoka, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1930110464

Ký hiệu phân loại: 004.692 Electronic mail

Thông tin xuất bản: Greenwich, CT :Manning, 2002,

Mô tả vật lý: 378 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

ID: 9810
Instant messaging.
  - Jabber (Computer network protocol)
  - Java (Computer program language)
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH