Địa lý kinh tế - xã hội Châu Á

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 330.95

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam, 2013,

Mô tả vật lý: 330tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Asia ; Social conditions; Điều kiện kinh tế; Châu Á ; Điều kiện xã hội; Địa lý kinh tế ; Châu Á;

DÃY KỆ
6B
Thư viện AB
3E
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 330.950
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn