Giáo trình cơ sở lý luận báo chí

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Văn Hà

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 070.4 Journalism

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2012

Mô tả vật lý: 374tr. ; , 21cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 98153

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 070.400
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH