Crash cultures modernity, mediation and the material

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jane Arthurs

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1841508691

Ký hiệu phân loại: 190.904 Modern western and other non-eastern philosophy

Thông tin xuất bản: Bristol, UK : Intellect, 2003

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 9816

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH