Sự trỗi dậy về kinh tế của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 330.951

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Từ điển Bách Khoa, 2013,

Mô tả vật lý: 391tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Kinh tế Trung Quốc -- Phát triển; Kinh tế Trung Quốc -- Tăng trưởng; Trung Quốc -- Chính sách kinh tế; Trung Quốc -- Điều kiện kinh tế

DÃY KỆ
06E
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
3A
*Ký hiệu xếp giá:  330.951
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn