Những vấn đề cơ bản của xã hội học tổ chức

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Thị Vân Hạnh, Nguyễn Văn Thủ

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 301 Sociology and anthropology

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2014

Mô tả vật lý: 187tr. ; , 24cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 98166

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4C
Sai Gon Campus
3A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 301.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH