Giáo trình Hán ngữ. tập 3-Quyển 2

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dương Ký Châu, Lê Khắc Kiều Lục, Trương Văn Giới

Ngôn ngữ: chi ; vie

Ký hiệu phân loại: 495.1 Chinese

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội, 2012

Mô tả vật lý: 339tr. ; , 24cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 98514

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
16D
Sai Gon Campus
5A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 495.100
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH