Truyện Nôm bình dân.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786049023033

Ký hiệu phân loại: 398.209597

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học xã hội, 2014,

Mô tả vật lý: 489tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


-

DÃY KỆ
15A
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  398.209
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn