Beat the gym : personal trainer secrets--without the personal trainer price tag
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780061984051

Ký hiệu phân loại: 613.7 Physical fitness

Thông tin xuất bản: New York :Morrow, 2011., 1st ed.

Mô tả vật lý: xi, 308 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Exercise. -- Health. -- Physical fitness. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH