The complete holistic guide to working out in the gym
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Yigal Pinchas, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  155238215X :

Ký hiệu phân loại: 613.71 Exercise and sports activities

Thông tin xuất bản: Calgary :University of Calgary Press , 2006,

Mô tả vật lý: xxiii, 189 p. : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Exercice -- Appareils et matérie; Exercise -- Equipment and supplies.; Exercise.-- Gymnasiums -- Equipment and supplies.; Physical fitness.-- Condition physique.-- Exercice.-- Gymnases -- Appareils et matériel

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH