Manager avec l'approche Herrmann : l'art de conjuguer les intelligences individuelles
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9782212545159

Ký hiệu phân loại: 658.0019 General management

Thông tin xuất bản: Paris :Eyrolles : Éditions d'Organisation, 2009,

Mô tả vật lý: ix, 158 p. : , ill. ; , 23

Ngôn ngữ:


Gestion -- Aspect psycholog; Comportement organisatio-- Dominance cére�-- Analyse comportemen-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH