Medical-surgical nursing :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0323086780

Ký hiệu phân loại: 617

Thông tin xuất bản: St. Louis, Missouri :Elsevier/Mosby, 2014, Ninth edition.

Mô tả vật lý: 2 volumes (xxxi, 1708 pages, 82 variously numbered pages) : , color illustrations ; , 28 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Nursing Care.-- Nursing Assessment.-- Perioperative Nursing.-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn