Simpson's forensic medicine [elektronisk ressurs]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Manlove, Jason Payne-James, Richard Jones, Keith Simpson, Steven B Karch

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 614.1 Forensic medicine

Thông tin xuất bản: London : Hodder Arnold , 2011

Mô tả vật lý: x, 253 s. : , ill. (chiefly col.)

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 99021

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH