Wireless multimedia communication systems : design, analysis, and implementation [elektronisk ressurs]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781466566019


Thông tin xuất bản: Boca Raton :Taylor and Francis , 2014,

Mô tả vật lý: 1 online resource : , text file, PDF

Ngôn ngữ:


Multimedia communications-- Wireless communication systems-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH