Pain management in small animal medicine

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9781840766486

Ký hiệu phân loại: 636.08960472

Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL :CRC Press, 2014,

Mô tả vật lý: 1 online resource : , text file, PDF.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Pain -- Treatment.; Pain in animals.-- Pet medicine.-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn