Algebra I essentials for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mary Jane Sterling

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470618345

ISBN-13: 978-0470618349

Ký hiệu phân loại: 512 Algebra

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley Pub., 2010.

Mô tả vật lý: xiv, 173 p. : , ill. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 99031

This compact guide gives you a concise, easy-to-follow review of the most important concepts covered in a typical Algebra I course.-- Source other than Library of Congress.
1. Algebra
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH