IVF in the medically complicated patient :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9781482206692

Ký hiệu phân loại: 618.1

Thông tin xuất bản: Boca Raton :Taylor & Francis, 2014., Second edition.

Mô tả vật lý: 230p. (online resource)

Ngôn ngữ:

Môn học:


Fertilization in Vitro -- contraindications; Infertility -- complications

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn